Charles Darwin Seksüel Seçme Pdf İndir

Charles Darwin Seksüel Seçme

Seksüel Seçme kitabında Darwin, naturel seleksiyondan farklı olarak, üremenin türlerin oluşumu ve değişimi üzerine etkilerini incelemektedir. Cinsiyetler arası farklar, bu farkların ve ortak karakterlerin yaşamın hangi dönemlerinde ortaya çıktığı, bunlara nelerin sebep olabileceğini örneklerle konu alıyor. Ek olarak antropolojik gözlemlere de yer verilmiş olan bu eserde, farklı kültürlerde beğenilerin de nasıl değiştiği gösteriliyor.

Kölemiz yaptığımız hayvanları, eşitimiz olarak değerlendirmek, hoşumuza gitmiyor.


                                                            -Charles Darwin

KİTABI İNDİR

Charles Darwin İnsanın Türeyişi Pdf İndir

Charles Darwin İnsanın Türeyişi
İ nsanın Türeyişi, Charles Darwin’in ilk defa 1871 senesinde basılan evrim kuramı hakkında kitabıdır. Kitap Darwin’in, 1859’da gösterilen Türlerin Kökeni’nden sonra insanın evrimi kuramını mevzu edinen ikinci kapsamlı eseridir. Kitapta bir tür olarak insan, doğrusu insanın bedensel ve zihinsel bakımdan öbür hayvanlarla evrimsel ilişkileri incelenmektedir. 
Bu yapıtın başlıca ereği, birincisi, tüm öbür türler gibi insanoğlunun da kendinden önce yaşamış bir biçimden türeyip türemediğini; ikincisi, insanın gelişim yolunu; üçüncüsü, insan ırkları arasındaki farkların önemini incelemektedir. 

Ne olursa olsun, insanın, atalarının izini bir damga gibi taşıdığını kabul etmemiz gerekmektedir.


                                                                  -Charles Darwin

KİTABI İNDİR

Charles Darwin Türlerin Kökeni Pdf İndir

Türlerin Kökeni’nin yayınevimizden çıkan ilk basımı (2009), bununla beraber dinselliği siyasetin aracı kılmış bir hükümet zamanında gerçekleşti. Darwin’in doğumunun 200’üncü, Türlerin Kökeni’nin yayınlanmasının da 150. senesinde Türkiye, insan olmanın vazgeçilemez koşulu olan özgürlükleri, demokratik yaşamı, insan haklarını, yoksulluğu ve cehaleti tartışıyor. Türlerin Kökeni ve Darwin’le ilgili yıldönümleri olmasaydı bile, bugün Türkiye’de bu kitabın yayınlanmasını gerektiren koşullar vardır. Kısa tarihçesinde görüldüğü gibi, onun yeni basımları, bir işaret fişeği gibi anlamlıdır. Ya Türlerin Kökeni yaşananlar dolayısıyla gündemdedir, veya onun ortaya çıkışı, koşulların değişmekte olduğunun işaretidir.

İnsan; kıllı, kuyruklu, dört ayaklı olan ve ağaçlarda yaşayan (arboreal) bir türden evrimleşmiştir.

                                                                 -Charles Darwin
  KİTABI İNDİR